S L U Ž B Y / C E N Y

 • Znalecké posudky pro stanovení obvyklých cen všech druhů motorových vozidel - nákladních automobilů, speciálních automobilů (autojeřáby, cisterny, nosiče kontejnerů, zametací a sběrné vozy, domíchávače směsí a pod.), autobusů, užitkových automobilů, osobních automobilů, motocyklů, silničních a sněžných skútrů, přívěsů, návěsů, kolových a pásových traktorů, některých zemědělských, stavebních a pracovních strojů s charakterem motorových vozidel, přepravní a manipulační techniky, vysokozdvižných vozíků a ocenění zbytků vozidla a náhradních dílů. Ocenění lze provést k aktuálnímu datu i zpětně.

 • Znalecké posudky pro stanovení obvyklých cen historických motorových vozidel s respektováním zásad Mezinárodního technického kodexu FIVA (Federace klubů historických vozidel)

 • Stanovení výše škod v důsledku poškození vozidel při dopravní nehodě, živelné pohromě, vandalizmu, jiném trestném činu a podobně - výpočet výše nákladů na provedení opravy, posouzení přiměřenosti účtovaných cen za provedené opravy. Výpočet lze provést k aktuálnímu datu i zpětně.  Vypracování znaleckých posudků je prováděno zejména za účelem:

 • Nepeněžní vklad do firmy
 • Majetkoprávní spory
 • Služby pro správce konkurzní podstaty
 • Služby pro likvidátory a exekutory
 • Vypořádání podílů při likvidaci firmy
 • Vyřazení vozidla z majetku firmy, nebo vklad vozidla do firmy
 • Navýšení jmění společnosti
 • Ocenění pro potřeby půjčky - úvěru
 • Ocenění pro daňové účely
 • Koupě nebo prodej auta
 • Vypořádání dědictví
 • Rozvodové řízení
 • Změna vlastnictví
 • Při odcizení vozidla (na základě popisu)
 • Pojistné události
 • Ocenění pro zpětný leasing apod.
 • Zástavní úkon (ručení majetkem při poskytnutí úvěru)
 • Zjištění skutečné škody (majetkové újmy) na vozidlech

  Samozřejmostí je zajištění mlčenlivosti jak z hlediska závěrů expertíz, tak i informací získaných při jejich zpracování. Mlčenlivost soudního znalce vyplývá ze zákona č. 36/1967 Sb.

  Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Plně je respektováno Vaše soukromí a veškerá získaná osobní data, která jsou nutná pro správné zpracování znaleckého posudku, jsou považována za přísně důvěrná, jsou chráněna před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuta třetím osobám.

  Všechny znalecké posudky jsou zpracovávány v souladu se Znaleckým standardem č. I/2005 (je novelou Znaleckého standardu č. I z roku 1990 a jeho dalších změn z roku 1994), s využitím doporučené metodiky zpracované Ústavem soudního inženýrství v Brně a dále s ohledem na metodiku uvedenou ve Znaleckém štandardu zpracovaného Ústavem súdneho inžinierstva Žilinské univerzity (jedná se o podrobně propracovanou moderní metodiku, založenou na dlouhodobých praktických i teoretických zkušenostech a pozorování problematiky při oceňování motorových vozidel, s kterou je dosahováno velice přesných výsledků).


  ZDE si můžete prohlédnout nebo stáhnout ceník znaleckých služeb. Ceny se stanovují podle náročnosti práce v rozmezí sazeb daných zákonem (max. 350,- Kč/hod. podle vyhl. č. 432/2002 Sb.) a mohou být poskytnuty různé slevy, např. množstevní slevy, slevy stálým klientům, slevy držitelům průkazů ZTP a pod. Cestovní náhrady a jiné výdaje se účtují podle aktuálních a platných obecných předpisů a sazeb.


  V případě, že jste nenašli v mé nabídce službu, kterou hledáte, neváhejte mne prosím kontaktovat . Pokusím se vyhovět Vaším požadavkům.  Ukázka znaleckého posudku