Pěkně Vás vítám na svých webových stránkách, které jsou určeny Vám, kteří potřebujete pomoci se stanovením ceny Vašeho vozidla, popřípadě s výpočtem výše majetkové újmy, která Vám na vozidle nějakým způsobem vznikla. Jmenuji se Jiří Zelenka, bydlím v České Lípě a soudním znalcem jsem byl jmenován rozhodnutím krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. října 1980 pod čj. Spr 2904/80 podle zákona Ministerstva spravedlnosti č. 36/1967 Sb. pro základní obor Ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací pro motorová vozidla. Přeji Vám příjemný den a věřím, že zde najdete co hledáte. Možnost ověření na www.justice.cz.

Pokud máte zájem o mé služby, můžete mne kontaktovat pod odkazem kontaktKvalitu služeb garantuje:Třináct dobrých důvodů proč si vybrat právě moje služby:

 • zodpovědnost
 • přesnost
 • odbornost
 • přes 40 let praxe v oboru
 • přes 25 let praxe ve znalecké činnosti
 • přijatelné ceny s možností slev
 • vysoká kvalita zpracování
 • lidský přístup
 • rychlost
 • korektnost
 • dobrá vypovídací schopnost znaleckého posudku
 • snadná přezkoumatelnost znaleckého posudku
 • znalecké posudky vyhovují standardům zemí EU